Majka

 Majka My real name is Mária, but my family calls me Majka.  At high school I was learning to be a chef. I came to England for some practice in a bakery. We had to work very long hours, and my job was to pack up all sorts of little cakes. You can see them in supermarkets. The baking factory was in a small town by a lake, but it was winter and cold and misty most of the time. Now I'm going back home to do the 3rd year of my course - cakes I make myself will be much better than the factory ones.

 Majka  Volam sa Mária ale moja rodina ma volá Majka. Učila som sa kuchárčinu na strednej škole. Do Anglicka som prišla na prax do pekárne.  Pracovali sme od rána do večera. Ja som mala na starosť triedenie a balenie koláčov.  Nájdete ich vo veľkoobchodoch. Pekáreň bola v malom meste, nachadzajúcom sa pri jazere. Pretože bola zima, počasie bolo chladné a sychravé každý deň. Vraciam sa naspäť domov na dokončenie môjho štúdia-koláče, ktoré ja napečiem budú oveľa lepšie ako tie z veľkoobchodu.